Stora kostnader på grund av defekta rör kan undvikas

Ett blockerat avlopp är vanligtvis inte så mycket och kostar inte mycket pengar att fixa. I händelse av rörbrott är situationen annorlunda. Du behöver inte bara byta rör och stora delar av systemet, du kan till och med bli översvämmad. Föreställ dig att avloppsrören löper i taket ovanför ditt kontor. Nu är det ett rörbrott och allt vatten rinner ner på dina filer, datorn och andra möbler. Detta kan orsaka stora skador. När allt kommer omkring måste du inte bara förnya dina möbler och elektroniska apparater utan också taket. Som regel hjälper försäkring endast i begränsad utsträckning här. Så låt inte detta någonsin hända dig och ring oss i tvivel, det här är ingenting som du ska chansa om.

Hur fungerar ett läckagetest i Stockholm?
Under läckagetestet på plats undersöks röret noggrant med specialverktyg. Här måste testspecifikationerna följas i läckagetestet. Detta innebär att ett rör måste tåla ett visst tryck så att det anses vara tätt.
Naturligtvis finns det några andra testmetoder som kan användas. Detta beror alltid på det område som ska kontrolleras.
Om det emellertid konstateras under läckagetestet att rörens porositet ökas och det finns en risk för ett rörbrott, måste du agera. Underlåtenhet att göra det kan ha stora nackdelar för dig. När allt kommer omkring skulle du inte bara behöva betala kostnaderna för att byta ut rören, vilket i vissa fall hjälper försäkringsbolaget eller staten (som med gamla byggnader), utan också skadorna som orsakats av röret.

Viktig ytterligare information om läckagetest i Stockholm
Avloppsvattenförordning, statlig vattenlag, lag om vattenbudget – de som inte längre kan se igenom den är inte ensamma. 2014 fattade landstinget i Stockholm en ny reglering för tillstånd och funktionstest eller läckagetest. Det som emellertid är säkert är att kanalerna – inklusive de under mark med kommersiella och industriella fastigheter – måste kontrolleras regelbundet. Detta får dock endast göras av experter, dvs godkända företag. Rörinspektionen Stockholm är ett sådant företag och hjälper dig gärna. Vi arbetar noggrant och rutinmässigt – Rörinspektionen Stockholm är experterna för läcktestning i Stockholm och omgivningen!

Allt glittrande rent: Avloppsreningen i Stockholm från Rörinspektionen
Föreställ dig idag att vi inte har några avlopp som går genom hela staden Stockholm. Var skulle du lägga toalett, dusch eller handfat? Du måste bortskaffa dem själv. Det är desto vackrare att kloaken gör våra liv betydligt enklare. Men ingen tycker verkligen om dem. De är självklara och därför ganska obetydliga för vardagen. Situationen är emellertid annorlunda om det finns en blockering i avloppsrören och avloppet. Situationen blir direkt kritisk, för utan det sitter du fast på ditt smutsiga avlopp. Nu kan endast professionell avloppsrengöring göras med hjälp utav rörinspektörer. De är tillgängliga dygnet runt och hjälper dig snabbt och kompetent i en nödsituation.