Vad jag (inte) vet om grundisolering

Min dotter är nyss fyllda 6 år. Det är en fascinerande ålder, eftersom det så tydligt märks att hon går från att vara ett litet barn som mest tänker på lek och skoj. Till att bli en liten reflekterande människa. Hon har så otroligt mycket tankar som går runt i skallen hela hennes vakna tid. Ibland kan hon bara sitta och få stirr rakt ner i backen i 10 minuter. Då brukar jag fråga vad hon grubblar över, och får alltid de mest spännande svaren. En gång sa hon ”Jag tänker på varför man tycker om vissa djur men inte andra. Jag tycker om hundar men jag tycker att spindlar är läskiga.”. Även om jag, som förälder, egentligen ska komma med svar på hennes frågor så måste jag säga att den tanken satte sig i min hjärna också. Häromdagen så fick hon stirr på en tavla som vi har i vårt sovrum. En bild på min pappa.  ”Tittar du på farfar?”, frågade jag. ”Mmm. Vad jobbade han med?” ”Han jobbade med markarbeten, grundisolering framförallt.” ”Vad är grundisolering?” Jag blev ställd av frågan eftersom jag helt saknade svar på den. Min pappa dog året innan min dotter föddes, och hela mitt liv så har han arbetat inom en och samma bransch, på en och samma firma. Men vad sjutton innebär grundisolering? Jag försökte svara på ett sätt som lät självsäkert. ”Jo, men det handlar om… Det är liksom när man ser till att isolera marken när man bygger. Du vet, om man till exempel bygger en väg så måste den ju isoleras så att det inte kommer…”. Hon tittade på mig och synade min bluff direkt, det är hon väldigt bra på.  ”Vet du inte heller vad grundisolering är för någonting?” frågade hon. Jag blev lite förnärmad av frågan men insåg att jag var tvungen att krypa till korset. Jag satte mig bredvid henne i sängen och sa att det inte är så lätt att hålla reda på saker även som vuxen. Jag förklarade att det farfar jobbade med var så långt ifrån vad jag arbetar med idag. Och att det därför är svårt att ägna hjärnan åt att förstå andra saker som är långt bort från vem man själv är. ”Farfar visste till exempel inte vad jag arbetade med heller. Han var helt främmande för IT och datorer. Visste inte ens hur man använde en mobiltelefon.” ”Saknar du honom?” ”Väldigt mycket” Hon kramade mig och gick iväg in till sitt rum. Jag satt kvar en stund och tittade på fotot av pappa som hängde över byrån. Sedan tog jag upp min telefon ur fickan, gick in på Google och knappade in i sökfältet: Grundisolering Nu var det dags att jag lärde mig!

Läs mer »

Land dränering

Fastighetens dränering och avloppsanslutning Korrekt avfallshantering av smutsigt och regnvatten är en självklarhet för många. Ansvaret ligger dock inte enbart på offentlig avfallshantering. Varje enskild fastighetsägare utmanas här. Avloppsvattnet från en byggnad matas in i det offentliga avloppet via det så kallade fastighetsdreneringssystemet (GEU). Fastighetsägaren ansvarar för konstruktion och underhåll av detta system. Regnvattnet som samlas bör infiltreras på fastigheten – så långt detta är tekniskt genomförbart. Info för byggare och planerare Planering och tillverkning av dräneringssystemet måste utföras i enlighet med gällande EN- och DIN-standarder och de allmänt erkända reglerna baserade på den senaste tekniken. Ett dräneringssystem för fastigheter består av huvudrör, inspektionsaxlar och avloppsrör. Arbetet med dessa linjer får endast utföras och kontrolleras av till exempel dräneringsföretag från Stockholm. ”Överlämnandet” av avloppsvattnet sker vanligtvis vid fastighetsgränsen. Byggare och planerare besöker kundinformation ytterligare förslag och användbara tips för att planera och förbereda landanslutningskabeln och dräneringssystemet. Detta skulle hjälpa dig att undvika eventuella fel och senare problem under drift av fastighetsägaren eller under godkännande av det kommunala elföretaget. Bevis på frihet från brister Kom ihåg i god tid att när du bygger, utvidgar eller omvandlar fastighetens dräneringssystem för att kontrollera tätheten i avloppsledningarna för regn, smuts och blandvattenavlopp som ligger i marken, ska du omedelbart meddela de kommunala arbetena om slutgiltigt godkännande genom att utföra ett vattennivåprov. Befintliga system måste vanligtvis kontrolleras var 20: e år. Den rättsliga grunden för byggandet, driften och underhållet av dräneringssystemet för fastigheter är Rosengård i staden Malmö. Som fastighetsägare är du skyldig att följa dräneringsbestämmelserna. Kontrollera anslutning till avloppet Nätverket med offentliga avlopp i Malmö, liksom alla andra strukturella system, måste underhållas regelbundet och repareras vid skador. Dräneringsföretagen i Malmö kontrollerar regelbundet huvudkanalerna och anslutande kanaler i det allmänna vägområdet för att avgöra om de är täta. Fastighetsägare måste också ha sina egna dräneringsrör som körs i marken regelbundet för skador, till exempel med hjälp av en kamera. Oavsett de tidsfrister som anges i Landshut City Dränage-stadgan bör du se till att ditt dräneringssystem fungerar korrekt i ditt eget intresse. Liksom med bilen eller värmaren blir det vanligtvis bara riktigt dyrt om skador upptäcks för sent eller om en nödsituation uppstår. Funktionella kablar tjänar till att skydda miljön och vattnet, samt att bevara värdet på din egendom. Vid den pågående övervakningen av äldre dräneringssystem måste fastighetsägaren kontrollera systemen som ska underhållas med 20 års intervall från idrifttagande på egen bekostnad för en tekniskt lämplig entreprenör för att säkerställa att de är felfria och att resultatet bekräftas av dem. Fastighetsägaren måste skicka bekräftelsen till staden eller det kommunala verktyget på begäran. När dräneringsföretaget kontrollerar de viktigaste avloppsledningarna och fastighetsförbindelserna som en del av sin egen övervakning, kan du förvänta dig att det kommer att kräva bevis på frånvaron av brister i ditt dräneringssystem för fastigheten. Vårt tips: Fråga dräneringsföretaget om kommunala avlopp i anslutningsområdet kommer att kontrolleras inom en snar framtid eller om avlopp eller vägbyggnadsåtgärder planeras. Du kan få ett billigt erbjudande för ditt eget uppdrag från de företag som beställts av de kommunala

Läs mer »

Stora kostnader på grund av defekta rör kan undvikas

Ett blockerat avlopp är vanligtvis inte så mycket och kostar inte mycket pengar att fixa. I händelse av rörbrott är situationen annorlunda. Du behöver inte bara byta rör och stora delar av systemet, du kan till och med bli översvämmad. Föreställ dig att avloppsrören löper i taket ovanför ditt kontor. Nu är det ett rörbrott och allt vatten rinner ner på dina filer, datorn och andra möbler. Detta kan orsaka stora skador. När allt kommer omkring måste du inte bara förnya dina möbler och elektroniska apparater utan också taket. Som regel hjälper försäkring endast i begränsad utsträckning här. Så låt inte detta någonsin hända dig och ring oss i tvivel, det här är ingenting som du ska chansa om. Hur fungerar ett läckagetest i Stockholm? Under läckagetestet på plats undersöks röret noggrant med specialverktyg. Här måste testspecifikationerna följas i läckagetestet. Detta innebär att ett rör måste tåla ett visst tryck så att det anses vara tätt. Naturligtvis finns det några andra testmetoder som kan användas. Detta beror alltid på det område som ska kontrolleras. Om det emellertid konstateras under läckagetestet att rörens porositet ökas och det finns en risk för ett rörbrott, måste du agera. Underlåtenhet att göra det kan ha stora nackdelar för dig. När allt kommer omkring skulle du inte bara behöva betala kostnaderna för att byta ut rören, vilket i vissa fall hjälper försäkringsbolaget eller staten (som med gamla byggnader), utan också skadorna som orsakats av röret. Viktig ytterligare information om läckagetest i Stockholm Avloppsvattenförordning, statlig vattenlag, lag om vattenbudget – de som inte längre kan se igenom den är inte ensamma. 2014 fattade landstinget i Stockholm en ny reglering för tillstånd och funktionstest eller läckagetest. Det som emellertid är säkert är att kanalerna – inklusive de under mark med kommersiella och industriella fastigheter – måste kontrolleras regelbundet. Detta får dock endast göras av experter, dvs godkända företag. Rörinspektionen Stockholm är ett sådant företag och hjälper dig gärna. Vi arbetar noggrant och rutinmässigt – Rörinspektionen Stockholm är experterna för läcktestning i Stockholm och omgivningen! Allt glittrande rent: Avloppsreningen i Stockholm från Rörinspektionen Föreställ dig idag att vi inte har några avlopp som går genom hela staden Stockholm. Var skulle du lägga toalett, dusch eller handfat? Du måste bortskaffa dem själv. Det är desto vackrare att kloaken gör våra liv betydligt enklare. Men ingen tycker verkligen om dem. De är självklara och därför ganska obetydliga för vardagen. Situationen är emellertid annorlunda om det finns en blockering i avloppsrören och avloppet. Situationen blir direkt kritisk, för utan det sitter du fast på ditt smutsiga avlopp. Nu kan endast professionell avloppsrengöring göras med hjälp utav rörinspektörer. De är tillgängliga dygnet runt och hjälper dig snabbt och kompetent i en nödsituation.

Läs mer »

Köksrenovering: ny upplevelse av ditt kök

En köksrenovering är det perfekta valet om du vill behålla vissa delar i ditt nuvarande kök, men andra delar måste bytas ut. Med mer än 35 års erfarenhet inom yrket kommer proffsen inom Köksrenoveringar Stockholm att göra allt för att ge dig en helt ny upplevelse av ditt nuvarande kök i Göteborg eller Stockholm. Tack vare vårt breda sortiment av produkter finns det något för alla. Vad sägs om nya köksdörrar, som kan färdigställas i en helt ny färg? Hos oss kan du till och med välja mellan olika ytbehandlingar som högglans, matt eller folie. Vi tycker också att det är viktigt att du investerar dina pengar i kvalitet. Det är därför vi arbetar med de bästa tillverkarna, vilket ger oss 15 års garanti på alla våra köksdörrar. Även om du väljer nya skåpluckor. Ditt nya kök kommer att se strålande ut igen! Kom gärna in! Beräkna själv vad ett renoverat kök på Köksrenoveringar Stockholm och Göteborg kommer att kosta dig med vår praktiska kalkylator. Inom några minuter har du en fullständig översikt över vårt kompletta sortiment och du kan enkelt och snabbt identifiera det överkomliga priset som vår professionella monteringsgrupp ska renovera ditt kök för. Vi är också glada att välkomna dig på en av våra platser så att du också kan se vårt arbete på nära håll. På så sätt får du inte bara livsupplevelsen av våra produkter, utan du kan också inspireras av olika möjligheter. Eftersom vi redan har genomfört mer än 2200 projekt är vi glada över att visa dig överraskande kombinationer. Fördelarna med en köksrenovering Vi i Köksrenoveringar Stockholm förstår att valet för ett nytt kök inte är lätt att fatta och detta beslut måste noggrant övervägas. Vi hjälper dig gärna med detta val genom att lista fördelarna med en köksrenovering i Göteborg för dig. Genom att inte ersätta hela köket utan bara några delar av ditt nuvarande kök sparar du inte bara värdefull tid utan också mycket pengar. För mindre än 40% * av det nya priset levererar vårt professionella team från Köksrenoveringar Stockholm ofta ett helt nytt kök i Göteborg inom en månad som du kan vara stolt över! Ett trevligt extra av denna låga kostnad är ökningen i ditt bostadsvärde. Denna effekt uppnås eftersom du investerar mindre i ett renoveringskök än du skulle göra med ett helt nytt kök, men köket är värt mer. Ett renoveringskök är också ett bra val om du inte väntar på en större renovering. Där ett helt nytt kök innebär mycket brytarbete är en renovering mycket tystare och du har kontroll över hur stort du vill att renoveringen ska hanteras. Du kan välja att bara ändra några små detaljer för ett bra resultat, till exempel att ha en helt annan stil på handtag eller vred. Men du kan också göra mer utmaning genom att välja alternativet för andra köksdörrar. Låt dem till exempel levereras i en ny, fet färg. Våra experter hjälper dig gärna med expertråd för att få fram det bästa i ditt nuvarande kök! Köksrenoveringar

Läs mer »

Utflyttningsstädning / inflyttningsstädning

Letar du efter städning av huset och vill överlämna din lägenhet till hyresvärden efter flytten? Flyttar du in i en ny lägenhet eller ett hus och vill ta bort spåren från den tidigare hyresgästen? Inga problem, städfirman ifrån Stockholm städar ditt hus, din lägenhet eller ditt kontor noggrant och pålitligt efter flytt eller vid byte av hyresgäster. Begär ditt personliga erbjudande om att flyttstädning gratis och utan någon som helst bindning! Eftersom vi vet att det alltid måste vara snabbt görs lägenheten, huset eller kontoret på önskat datum. Vi tar hand om rengöring av köket, avlägsnande av fettrester och rengöring av badrum, dusch och toalett. Vi tar med dig nödvändigt rengöringsmaterial och vårt pris är naturligtvis inklusive alla kostnader. Vi hjälper dig gärna om reparationer eller mindre reparationer behöver utföras. Göteborgs flyttstäd är din online-städare när och var du än behöver det. Grundlighet och tillfredsställelse har varit kärnana för våra hjärtan sedan 2007. Vi tillhandahåller dig därför en individuell lösning för att exakt definiera dina rengöringskrav för den planerade borttagningsrengöringen och för att sätta dem ihop med dina speciella krav. Våra expert-konsulter från städfirman har många års erfarenhet av byggnadsrengöring och är tillgängliga för dig varje dag för alla möjliga städningsförfrågningar. Vänligen kontakta oss med dina individuella önskemål om flyttstädning. Hur många dagar i förväg måste jag planera min städning? Vanligtvis behöver vi inte ledtid och du kan göra din städning från en dag till nästa. Det är enkelt att boka in på vår hemsida. På några få platser kan dock en ledtid på upp till 2 till 4 dagar förväntas. Om du skickar en begäran om offert kan du ange upp till 3 alternativa datum utöver önskat datum. Detta ger oss mer flexibilitet och ger dig säkerheten att vi i alla fall kan utföra beställningen. Måste jag vara på plats under rengöring? Naturligtvis behöver du inte vara närvarande under städningen! Det är bara viktigt att du släpper in städ-teamet och ger korrekt instruktion. Med hjälp av den ifyllda checklistan bestämmer du det arbete du vill ha och får den ungefärliga ansträngningen – överlämna checklistan till våra anställda innan du städar! Vi rekommenderar att du alltid utför en minskad prestanda efter rengöring, använd också checklistan för att hjälpa dig. På detta sätt hjälper du till att undvika efterföljande klagomål eller klagomål och se till att rengöringsresultatet uppfyller dina krav. Tar städföretaget med sig rengöringsmaterialet? Alla rengöringsmedel kommer till din städning av vår städpersonal! Alla städ-team är utrustade med professionell utrustning. Oavsett om det är dammsugare, dukar, moppstång och fönsterdragare, våra team bär dessa material med sig. Om du vill att vi ska använda dina tvättmedel är det inget problem heller. Inkludera bara denna anteckning när du bokar.

Läs mer »

Hur många konsulter finns det

”Hur många konsulter finns det i Sverige, pappa?” Ja, den frågan fick jag av min sex-åring för ett tag sedan. Jag ska erkänna att jag blev helt överrumplad av att hon pratade på det sättet. En bit av en fiskpinne höll på att sätta sig på tvären i min hals när frågan kom. Jag hostade till, tittade upp och såg mot henne på andra sidan bordet. – ”Hur vet du vad konsulter är för något?” frågade jag. – ”Jag vet att både du och mamma är konsulter. Jag vet det för att farfar berättade det för mig” – ”Jaså, det var farfar som berättade om det säger du? Och vad tyckte farfar om att mamma och pappa är konsulter då, om man får fråga? – ”Han sa att jag inte fick berätta det för er. Att det var hemligt” Det sista svaret var föga förvånande. Hennes farfar har inte direkt visat samtyckte när det kommer till att man kan arbeta på olika sätt. Denna diskussion hade vi redan långt innan vår dotter föddes. Konsulter och allt som inte var fast anställning, helst inom offentlig sektor, var djävulen själv. Det tog åratal av den anställningsform jag valde för att få honom på någorlunda andra tankar. Han sa att han skämdes över hur märkvärdig jag gjorde mig. En Gång minns jag att han sa att ”Du får tänka på mig och mamma också. Ska vi berätta för folk att vi har konsulter i familjen? Hur fan tror du att det ser ut?”. Det är lätt att skratta åt såhär i efterhand men under en period var det svårt. Jag respekterar min pappas politiska hållning och hans konsekventa strävan efter rättvisa. Men någon gräns får det finnas. Konsulter idag har en helt annan situation än för bara 10–15 år sedan. Vi som har valt att arbeta som konsulter har idag samma rättigheter som vilken heltidsanställd som helst. Rätt till semester, rätt till ordentlig lön, rätt till pension – Ja, rätt till lite vad som helst. Konsulter ansvarar ju trots allt för sig själva. Jag ångrar inte mitt val av yrke, och jag bryr mig inte direkt om vad min dotters farfar tycker om konsulter längre. Så länge alla får göra de val de själva vill så är jag nöjd. Kanske har min dotter nu fått en något snäv bild av konsulter. Men snäva bilder är till för att breddas, och det ska jag se till att ordna. Ha det gott!

Läs mer »